Privacy Statement – SALT Yachting

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

SALT Yachting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van SALT Yachting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SALT Yachting verstrekt.

SALT Yachting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

Waarom SALT Yachting gegevens nodig heeft:

SALT Yachting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan SALT Yachting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

SALT Yachting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden

SALT Yachting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@saltyachting.nl. SALT Yachting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

SALT Yachting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SALT Yachting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SALT Yachting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SALT Yachting op via info@saltyachting.nl

SALT Yachting is als volgt te bereiken:
Sluisplateau 32
4424 BK Wemeldinge
Nederland
Telefoon: +31(0)6 20 71 33 50
E-mailadres: info@saltyachting.nl

Kamer van koophandel: 22057282
BTW nummer: NL 813995206B01